VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Coronavirus

INFO OMTRENT CORONAVIRUS

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking.
Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen.
De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:
 Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen
 Verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.
De maatregelen gelden minstens 1 maand met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt:
 Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school.
 We beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.

Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak:
lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.
We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, ... niet doorgaan.
We stellen (meerdaagse) buitenlandse excursies uit.
Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:
▪ Oudercontact KS van 17 maart uitstellen tot 28 april 2020.
▪ Oudercontact LS van 31 maart uitstellen tot 27 april 2020.
▪ Pastafestijn van 21 maart uitstellen tot 20 juni 2020.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht.
We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:
• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter.
Ze zijn minder ziek en genezen vlotter.
Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen.
Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op.
Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
 Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.
 Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.
Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Meer informatie?

• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be   
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

handenwassen

Info Corona in verschillende talen:

- Español
- English
- русский
- Hrvatska
- Deutsch
- Türk
- Polskie
- Français
- العربیة

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

De besmette personen krijgen de nodige verzorging.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek.

Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad.

Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel.

Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid.

Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld.

Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren.

Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep.

Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is.

Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld.

Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

§  Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen.

§  Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf.

§  Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

§  Moet jij of jouw kind hoesten?

Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

§  Vermijd handen en kussen te geven.

§  Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig.

Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

§  Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten?

Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts.

Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is.

Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen.

5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om.

Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen.

Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan?

Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn.

En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten.

Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven.

Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken.

Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat.

Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag.

Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten.

Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt.

Geef eerlijke antwoorden.

Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg.

Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes.

Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde.

Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken. 

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders