VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Oriëntatie op natuur

06 natuur 2 orig

Ik verken de natuur en ben er dankbaar voor. Ik wil meer te weten komen over de natuur en de kosmos.

Het beleven van de natuur staat in dit ontwikkelthema voorop. Daarom trekken we met de leerlingen de natuur in met de bedoeling deze van binnenuit, via exploratie en onderzoek te leren kennen en waarderen. We nodigen ze uit tot verwonderen en bewonderen. We brengen ze in contact met verschillende levensgemeenschappen. Zo kunnen ze vaststellen hoe mensen, dieren en planten aangepast zijn aan een bepaald milieu en sterk afhankelijk zijn van elkaar. Met voorbeelden tonen ze aan hoe organismen een ontwikkeling doormaken en hoe ieder levend wezen zichzelf en zijn soort in stand probeert te houden. Via het onderzoeken van natuurkundige verschijnselen en het experimenteren met materialen krijgen leerlingen inzicht in eenvoudige natuurkundige aspecten van hun omgeving. Leerlingen kunnen het weer waarnemen, meten en beschrijven. Ze geven voorbeelden van hoe leefgewoonten worden aangepast aan het weer en het klimaat.
Een ander belangrijk facet van het ontwikkelthema 'oriëntatie op natuur' is respect tonen voor de aarde. Dat de aarde geen onuitputtelijke bron van energie en grondstoffen is, is in dit verband een belangrijk inzicht. We willen leerlingen aanzetten om op een zeer bewuste manier om te springen met energie, grondstoffen en afval. Hoewel ze nog een zeer beperkte voorstelling hebben van de aarde als deel van de kosmos stimuleren we de verwondering voor de kosmos, de sterren, de planeten, de zon en de maan ... We richten ons daarbij op de eerste plaats op wat de leerlingen daarvan kunnen zien als het donker is. ​(bron: ZILL.katholiekonderwijs.vlaanderen)

LOCATIES / ORGANISATIES

 

Vinne     Natuurdomein 'Het Vinne'
 bunderbos    Bunderbos
 kamsalamanderpad    Kamsalamanderpad
bethaniakapel    Bethaniawandeling
bloesemwandelingzoutleeuw    Bloesemwandeling
hallewijnwandeling    Halewijnwandeling
 natuurpunt    Natuurpunt Zoutleeuw
dendolaard   Den Dolaard: Tochten met ezels