VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Dagindeling

Lestijden

Voorschoolse opvang in de Leeuwtjes
- 's Morgens vanaf 6.30 uur
- 's Avonds tot 18.30 uur

Kleuterschool
Voormiddag: 08:45 - 10:40   10:55 - 11:55
Namiddag:    13:00 - 14:20   14:35 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.

Lagere school
1ste, 2de en 3de leerjaar:

Voormiddag: 08:45 - 10:10   10:25 - 11:55
Namiddag:    13:00 - 14:35   14:50 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.

4de, 5de en 6de leerjaar:
Voormiddag: 08:45 - 10:55   11:10 - 11:55
Namiddag:    13:00 - 14:05   14:05 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.


Eetzaal

Voor de kinderen die op school blijven is er drank voorzien. Plat water, bruiswater en melk zijn te koop aan € 0.50.
Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie is er soep te koop aan € 0.50.

Afspraken in de refter
In de eetzaal heeft elk kind een vaste plaats.
Tijdens het eten wordt er niet gesproken.
We geven de voorkeur aan het gebruik van een brooddoos. Gelieve deze te voorzien van naam en klas.
Wanneer een kind zijn lunchpakket vergeten is, rekenen wij op solidariteit van de medeleerlingen.
Elk kind heeft tijdens de speeltijden de gelegenheid om water te drinken aan de drankfonteintjes op de speelplaats.


M.O.S. (Milieuzorg op school)

Als groene school verwachten we dat de leerlingen een brooddoos gebruiken en alle restjes afval terug mee naar huis nemen. Een koekendoosje en drinkbus worden ook sterk geapprecieerd.
Lees meer info rond M.O.S. door op het logo te klikken!


Toezicht voor en na de lessen

Begin schooltijd
De schoolpoorten zijn open vanaf 8.15 uur en dan is er ook toezicht.
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid vóór de officiële openingsuren.
De ouders of andere begeleiders van de kleuters brengen de kindjes tot bij de juf of meester aan de witte lijn en blijven niet op de speelplaats staan.
Gelieve het afscheid niet te lang te trekken, dit maakt het kind nodeloos onzeker en bemoeilijkt het toezicht.
Gelieve de kleuters zeker niet naar hun klasje of de gang te brengen.
Tijdens de wintermaanden, bij zeer koud weer, mogen de kleuters 's morgens in de refter
De ouders van leerlingen van de lagere school blijven ook buiten de schoolpoort en niet op de speelplaats.
Fietsers stappen van de fiets aan de poort of bij het bereiken van de speelplaats en brengen hun fiets naar de fietsenstalling achter de nieuwbouw.
Ouders die hun kinderen wensen te begeleiden tot aan de poort, parkeren zoals het hoort.
Als ouders geven wij het goede voorbeeld aan de weggebruikers van morgen.

Na schooltijd
Kleuters worden afgehaald onder het afdak na het belteken. Gelieve vóór het belteken te wachten aan de schoolpoort.
De kleuters worden naar en van de buitenschoolse opvang vervoerd met de schoolbus van de gemeente.
Leerlingen van de lagere school die de school te voet of per fiets verlaten, verzamelen op de speelplaats.
Leerkrachten begeleiden de kinderen bij het verlaten van de school.
Ouders wachten aan de schoolpoort.
We vragen dat er geen ouders naar de klassen gaan of samen komen onder de koepel of onder het afdak, vóór het einde van de schooltijd en dit om de lessen niet te storen.
Kinderen die door hun ouders aan de kiss-and-ride zonde aan de Koepoortstraat opgehaald worden, wachten daar onder de begeleiding van een leerkracht.
De leerlingen van de voor- en naschoolse opvang worden in rij begeleid van en naar de kinderclub "De Leeuwtjes".
Kinderen die 15 min. na schooltijd nog op de speelplaats of aan de poort wachten, gaan mee naar de naschoolse opvang "De Leeuwtjes".