VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2022 - 2023

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de ouders.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

Wil je je steentje bijdragen voor de school en de kinderen, neem gerust contact op met iemand van het bestuur.

Bestuur

Voorzitter:
Kim Peeters

Ondervoorzitter/penningmeester:
Clara Moria

Secretaris:
Nancy Neskens

Logo Ouderraad

Klik op 'VIND IK LEUK' en volg het ouderraad op facebook!

 

Verslagen voorbije schooljaren

SCHOOLJAAR 2019-2020

- Oktober 2019
- November 2019
-
 Januari 2020
-
 Februari 2020
- Maart 2020
-
 Juni 2020
-
 Juli 2020

SCHOOLJAAR 2020-2021

-
 September 2020
-
 Augustus 2021

SCHOOLJAAR 2021-2022

- Maart 2022
- April 2022
- Mei 2022

 SCHOOLJAAR 2022 - 2023

- Augustus 2022
September 2022
-
 November 2022
- Januari 2023
- Mei 2023