VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Dagindeling

Lestijden

Voorschoolse opvang in de Leeuwtjes
- 's Morgens vanaf 6.30 uur
- 's Avonds tot 18.30 uur

Kleuterschool
Voormiddag: 08:45 - 10:25   10:40 - 12:00
Namiddag:    13:00 - 14:40   14:55 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.

Lagere school
1ste, 2de en 3de leerjaar:

Voormiddag: 08:45 - 10:25   10:40 - 12:00
Namiddag:    13:00 - 14:40   14:55 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.

4de, 5de en 6de leerjaar:
Voormiddag: 08:45 - 10:50   11:15 - 12:00
Namiddag:    13:00 - 15:05   15:20 - 15:45
Op woensdag eindigen we om 11:30 uur en vrijdag om 15 uur.


Eetzaal

Voor de kinderen die op school blijven eten wordt er geen drank voorzien. Er is wel steeds de mogelijkheid om drinkflessen bij te vullen in eetzaal. 

Afspraken in de refter
In de eetzaal heeft elk kind een vaste plaats.
Tijdens het eten wordt er niet gesproken.
We geven de voorkeur aan het gebruik van een brooddoos. Gelieve deze te voorzien van naam en klas.
Wanneer een kind zijn lunchpakket vergeten is, rekenen wij op solidariteit van de medeleerlingen.
Elk kind heeft tijdens de speeltijden de gelegenheid om water te drinken aan de drankfonteintjes op de speelplaats.


M.O.S. (Milieuzorg op school)

Als groene school verwachten we dat de leerlingen een brooddoos gebruiken en alle restjes afval terug mee naar huis nemen. Een koekendoosje en drinkbus worden ook sterk geapprecieerd.
Lees meer info rond M.O.S. door op het logo te klikken!


Toezicht voor en na de lessen

Begin schooltijd

De schoolpoorten zijn open vanaf 8.15 uur en dan is er ook toezicht.
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid vóór de officiële openingsuren.
De ouders of andere begeleiders van de kleuters brengen de kindjes tot bij de leerkracht
aan de groene ingangspoort van de kleine speelplaats en blijven niet op de
speelplaats staan.
Gelieve het afscheid niet nodeloos te rekken, dit maakt het kind onzeker en bemoeilijkt
het toezicht.
Gelieve de kleuters niet naar het klasje of de gang te brengen.
Tijdens de wintermaanden, bij zeer koud weer, gaan de kleuters ’s morgens in de
polyvalente zaal van de kleuterschool.
De ouders van de leerlingen van de lager school begeleiden hun kind tot aan de witte
lijn en blijven niet op de speelplaats staan.
Fietsers stappen van de fiets aan de poort bij het bereiken van de speelplaats en
brengen hun fiets naar de fietsenstalling.

Ouders die hun kinderen wensen te begeleiden tot aan de poort, parkeren op de
Stationsstraat. Gelieve de parking vrij te houden.
Als ouders geven we het goede voorbeeld aan de weggebruikers van morgen.

Na schooltijd

Kleuters worden afgehaald aan de deur van de nieuwe kleuterrefter na het
belsignaal.
Gelieve voor het belsignaal te wachten aan de schoolpoort.
De kleuters worden naar en van de buitenschoolse opvang vervoerd met de schoolbus
van de gemeente.
Leerlingen van de lagere school die de school te voet of per fiets verlaten,
verzamelen op de speelplaats en vertrekken pas nadat alle ouders en leerlingen het
schoolterrein verlaten hebben. Dit om de veiligheid van de fietsers te garanderen.
Leerkrachten begeleiden de kinderen bij het verlaten van de school.
Ouders halen de kinderen af op de speelplaats.

We vragen dat er geen ouders naar de klassen gaan of samen komen onder de
koepel of onder het afdak, voor het einde van de schooltijd en dit om de lessen
niet te storen.
Kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang worden in de rij
begeleid van en naar de kinderclub ‘De Leeuwtjes’.
Let wel, de eindbestemming van deze begeleide rij is enkel de opvang.