VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school.

Ze bestaat uit 3 geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar en vergadert ongeveer drie keer per schooljaar.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.

Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, grote verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid.
Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school met de schoolraad besproken.

In onze huidige schoolraad bestaat elke geleding uit twee personen.

Vertegenwoordigers van de ouders:
Clara Moria - Cindy Schots

Vertegenwoordigers van het personeel:
Greet Dendas - Jennifer Dils

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
Linda Hayen - Lisette Bellis

 

Verslagen schoolraad:

Schooljaar 2018-2019:
- 23 november 2018
- 3 mei 2019
- 14 juni 2019

Schooljaar 2019-2020:
- 22 november 2019
-
 20 juni 2020

Schooljaar 2020-2021:
- 27 november 2020
- 19 maart 2021
- 29 april 2021
-
 18 juni 2021

Schooljaar 2021-2022:
- 17 december 2021
25 februari 2022
- 20 mei 2022

Schooljaar 2022-2023
- 18 november 2022
- 10 maart 2023
-
 9 juni 2023

Schooljaar 2023-2024:
- 17 november 2023
- 15 maart 2024