VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Schoolteam

Algemene directeur scholengemeenschap KORZO

Hias Nelly

e-mail:codi (*)

Directeur

Stijnen Annemieke

Bij afwezigheid, gelieve u te wenden tot het secretariaat of de vestigingsverantwoordelijke Jennifer Dils (zorgcoördinator)
e-mail:directie

Kleuterleidsters

KS1-KS2
Lambeets Nele
e-mail: nele.lambeets
Luce Maho
e-mail: luce.maho

KS3
Liesbeth Jamar
e-mail: liesbeth.jamar

KS4
Borgers Sarah
e-mail: sarah.borgers (*)

KS5
Dendas Greet
e-mail: greet.dendas

Bollengier Mireille
e-mail: mireille.bollengier (*)

Gym
Jacobs Marie-Louise
e-mail: mish.jacobs

Kinderverzorgster
Ann Beelen
e-mail: ann.beelen

Lagere school

1A
Fosse Martine
e-mail: martine.fosse

1B
David Sonja
e-mail: sonja.david

2A
Sarah Allard
e-mail: sarah.allard (*)

2B
Lenaerts Anneleen
e-mail: anneleen.lenaerts 

3A
Lambrechts Marleen
e-mail: marleen.lambrechts

3B
Rummens Jolien
e-mail: jolien.rummens

4A
Bonnyns Ruth
e-mail: ruth.bonnyns (*)

Dils Jennifer
e-mail: jennifer.dils (*)

Janssen Jana
e-mail: jana.janssen

4B
Raes Katrien
e-mail: katrien.raes (*)

5A
Peeters Geertrui
e-mail: geertrui.peeters (*)

5B
Mampaey Inge
e-mail: inge.mampaey

6A
Goutsmit Tim
ICT-verantwoordelijke

e-mail: tim.goutsmit

Bonnyns Ruth
e-mail: ruth.bonnyns 

6B
Alles Evy
e-mail: evy.alles

Co-Teachers
Jolande Hendrickx
e-mail: jolande.hendrickx

Huybrechts Martine
e-mail: martine.huybrechts

Gym
Koen Donvil
e-mail: koen.donvil

Beleids- en ondersteunend personeel

Zorgcoördinator
Dils Jennifer
Vestigingsverantwoordelijke bij afwezigheid directie

e-mail: jennifer.dils (*)

Zorgteam
Hilde Willems
e-mail: hilde.willems
Zorg lagere school

Luce Maho
Groene leerkracht

Preventieverantwoordelijke
e-mail: luce.maho
Zorg kleuterschool

Administratieve medewerkers
Van Stekelenburg Fabienne
Vertenten Tina

Onderhoudspersoneel
Lies Corthouts
Budo Marina

 

Iedereen heeft een e-mailadres.
Achter de geschreven naam komt  @gvbszoutleeuw.be, behalve bij de namen met een (*). Deze mensen krijgen @korzosg.be